Vores Mission

Inden jeg studerede økonomi ved Lunds Universitet var jeg 3½ år i den svenske marine. Mit speciale blev helikopternavigation og ubådsjagt fra helikopter. Det betød, at jeg lærte at udføre mine opgaver:
a) ved brug af elektronisk hjælpemidler og
b) med stor fokus på operationens sikkerhed.

Traditionel investeringsstrategi
Da jeg studerede ved universitet, blev jeg konfronteret med en investeringsstrategi, hvor man skulle være forberedt på "at have is i maven", og i perioder "at tabe 20, 30 til 50 %" af værdien af porteføljen uden at kny!

Det hedder "Moderne porteføljeteori". Teorien er udviklet i USA i 1960erne. Den henvender sig til pensionskasser og livforsikirngsselskaber, som har en 30-årig investeringshorisont. Set fra en privat aktiv investors synsvinkel har moderne porteføljeteori den svaghed, at teorien fokuserer på de langsigtede væksttrende, og ikke tager hensyn til de 3-5 årige konjunkturcykler.

Det var i mine øje højst utilfredstillende! Jeg vil ikke tabe 20, 30 til 50 % af værdien af min opsparing hver 3. til 5. år under lavkonjunkturerne! Jeg besluttede mig derfor for at udvikle et bedre investeringssystem på basis af min erfaring med flynavigation og ved brug af elektroniske hjælpemidler. Et system, som både tog hensyn til konjunkturcyklerne stigende BULL-trende og faldende BEAR-trende samt til de langsigtede væksttrende!

AMA Finansnavigation
Resultatet præsenteres du for, som medlem af X2 Klubben. Her lærer du at fordoble værdien af dine investeringer med kontrolleret risiko, når konjunkturen går fremad! Du lærer at udnytte værdiskabelsen i erhvervsvirksomhederne til at øge værdien af din portefølje. Du lærer at kontrollere risikoen ved hjælp af grafisk analyse, og derved kan du undgå tab, når konjunkturen trender nedad.

Dit valg af investeringsstrategi er afgørende for dit langsigtede afkast. Modern porteføljeteori vælger at købe en portefølje, som afspejler f.eks. det danske aktiemarked, og siden beholde den. Man kalder det for en "Buy & Hold"-strategi. AMA Konjunkturtilpassede strategi kaldes for "Buy & Sell" fordi den tilstræber at købe billigt ved konjunkturbunden og sælge dyrt ved toppen et par år senere. I perioden 2000 til 2013 har de to strategier i Danmark givet hendholdsvis 65 % og 310 %. Kan du få øje på forskellen? Hvilken strategi fortrækker du?

 

Vore Kunder

X2 Klubbens medlemmer ønsker at give deres opsparede midler en seriøs og professionel behandling!

Det er typisk private investorer, som selv ønsker at forvalte deres opsparing eller provenuet af salget af deres virksomhed. De vil ikke acceptere midlertidige tab på mere end 5 til 10 %. Læse nedenfor, hvad medlmmerne af X2 Klubben selv siger:

"Da jeg lærte Axel at kende havde jeg 200.000 kr. Nu har jeg en million!
Det kan jeg takke X2 Klubbens investeringsstrategier for!"
Privat investor

"Axel Steuch lærebog i investering – Vinderstrategier i Aktiemarkedet
er en af de bedste bøger om investering, som jeg nogensinde har læst!"
Lærer i driftsøkonomi. Aarhus Universitet

"Det er simpelthen genialt"   Deltager i Axels' Millionærkursus                                                                  

Toolmaster.dk - Hjemmesider, webshops, opgradering, webhotel, kursus i søgemaskineoptimering & søgemaskineoptimering